تقریباً همه افراد از شرایط اولیه نگهداری گل و گیاه اطلاع دارند، البته گونه‌های متفاوتی از گل‌ها و گیاهان در سراسر جهان پخش شده‌اند. یک دسته در آب رشد می‌کنند، یه دسته در خاک و شرایط مختلف دیگر. تمام گیاهان به خاک، آب و نور کافی نیاز دارند. در واقع اگر خاک، آب و نور وجود نداشته باشد این گیاهان رشد نخواهند کرد، به معنای دیگر این سه مورد برای ادامه حیاتشان لازم است ولی به این صورت نیست که هر چه بیشتر این عوامل را دریافت کنند رشد سریع‌تر و بهتری خواهند داشت. اگر آب زیادی دریافت کنند باعث پوسیده شدن ریشه‌شان شده و گیاه از بین می‌رود. اگر آفتاب شدیدی دریافت کنند به سرعت خشک شده و گیاه از بین می‌رود. بر عکس این قضیه نیز صادق است، نور، آب و خاک کم و نا‌مناسب نیز باعث از بین رفتن گیاه می‌شود.

آدمی هم شرایط نگهداری مشابه ای با گل و گیاه دارد. نیازمند مهر، محبت، خوراک، پوشاک، پول و موارد بی‌شمار دیگری است. ولی اگر هر کدام از این موارد از حد و مرزشان کمتر یا بیشتر باشند مشکلات بسیاری برای آن شخص ایجاد می‌شود. اگر میزان محبت دریافتی شخصی کم باشد می‌تواند آن شخص را با مشکل کمبود مهر و عاطفه رو به رو کند همچنین می‌تواند باعث به فراموشی سپردن قانون دریافت و پرداخت محبت در آن شخص شود. به همان نسبت اگر بیشتر از حد ظرفیتش محبت دریافت کند خودش را گم کرده و از بین می‌رود. پول نیز فرایندی مشابه اعمال می‌کند، در حالت اول فقر به اجبار قدرت انجام کار‌های ناپسند بسیاری را در شخص ایجاد می‌کند در حالت دوم نیز با بستن چشم و گوش‌هایش شخص را از بین می‌برد.

در زندگی حواست باشد با بقیه همانند یک گیاه رفتار کنی، متعادل باش تا مبادا رفتارت به آن‌ها آسیبی برساند. حواست باشد تو نیز همانند یک گیاه اگر عوامل رشد دهنده‌ات از حدی بیشتر شوند باعث تنزلت می‌شوند، پس بی‌خود و بی‌جهت به دنبال روند‌های افزایشی در زندگیت نباش.

از دیدگاه تو کم و زیاد بودن چه عواملی بر زندگی افراد تاثیر می‌گذارد؟ تاثیرات آن‌ها چه آسیبی به شخص و اطرافیانش وارد می‌کند؟

دیدگاه‌تان را بنویسید

avatar
  اشتراک  
اطلاع برای